Life Academy header-logo

Algemeen

‘Voor leerkrachten die meer inzicht willen krijgen in hun competenties en eventueel verdere ontwikkeling hiervan’.


Je eigen leer-kracht doet er toe. En dan gaat het om het totale handelen van jezelf als leerkracht. Hierbij zijn drie hoofdgroepen essentieel:
  1. Interactie - centraal staat het contact tussen de leerling en je groep.
  2. Instructie - focus op de didactiek.
  3. Klassenmanagement - kijk op de structuur van de klas.
Voor ontwikkeling zijn de drie basisbehoeften van belang: relatie, competentie en autonomie. Het handelen van jou als leerkracht ligt in het verlengde hiervan. Maar binnen dit handelen leg je accenten die specifiek gericht zijn op de leerling met zijn eigen ontwikkelingsbehoeften. Je afstemmen op het leveren van maatwerk vormt de kern van de kijk op onderwijs zoals wij die voorstaan.

Onze visie op het begeleiden plaatst de bouwstenen van goed contact en de basisbehoeften van de leerling centraal. Goed contact schept ruimte om te kijken naar de mogelijkheden van leerkracht en leerling. Deze ervaring kan voor jou als leerkracht een stimulans zijn om interacties te optimaliseren.