Life Academy header-logo

Werkwijze

LifeAcademy richt zich op de ontwikkeling van leerkracht. De leerkracht zelf is betrokken bij de formulering van een concreet plan met een helder einddoel. Ook worden afspraken gemaakt over eventuele tussentijdse terugkoppeling. Door de noodzakelijke veiligheid en het vertrouwen te bieden maken we de leerkracht zelf eigenaar van het ontwikkelingstraject. Hieronder de te volgen stappen.

Kennismakingsgesprek met de opdrachtgever

De oriëntatie start met een kennismakingsgesprek, waarin u als opdrachtgever samen met de coach de verwachtingen ten aanzien van het coachingsproces bespreekt. Het doel hiervan is om voor elkaar helder te krijgen wat de beoogde resultaten van het traject zijn.

Kennismakings- / startgesprek met de cliënt

Er volgt een eerst contact om nader met elkaar kennis te maken en de specifieke leer- en ontwikkelbehoeften verder te concretiseren. Aan het eind van het gesprek bespreken we of we vertrouwen hebben in het starten van een traject. De opdrachtgever wordt van dit besluit op de hoogte gebracht.

Plan van aanpak

Naar aanleiding van beide gesprekken maakt de coach een plan van aanpak. Hierin staat vermeld wat de doelen zijn en hoe die zichtbaar worden. Ook staat vermeld welke afspraken we gemaakt hebben over de duur van het traject, alsmede op welke momenten er een evaluatie plaats vindt en hoe de opdrachtgever hierbij betrokken wil worden.

De uitvoering

Afhankelijk van de vraag kan het aantal gesprekken en/of (klassen)consultaties variëren.

Evaluatie

We kijken samen de gecoachte terug op de afgelopen periode. We bepalen of en in hoeverre de vooraf gestelde doelen bereikt zijn. Indien afgesproken volgt ter afronding een terugkoppeling naar de opdrachtgever.

Nota bene

De beschrijving van de aanpak vormt het uitgangspunt en is desgewenst aan te passen.