Life Academy header-logo

Over Life Company

'Leven is het meervoud van lef'.

Michel de Vries Michèl de Vries heeft ervaring in het individueel coachen en begeleiden van docenten. Hij kent het onderwijs van binnen uit en beschikt over de expertise en de betrokkenheid die een professionele leraar verdient. Daarbij gaat het hem niet om de leraar te veranderen of te sleutelen aan zijn identiteit. Wel om handreikingen en inzichten te bieden waarmee de leraar weer krachtig en zelfbewust zijn werk aankan of de regie over zijn leven herneemt.

Michèl de Vries:

Mijn werkveld is het basisonderwijs, waarin ik jarenlang met veel plezier verschillende functies bekleed. Mijn passie ligt in het werken met mensen en hen te bewegen om het beste uit zichzelf te halen. ´Leven van meervoud van Lef!´ Mijn kracht is mijn ervaring in het onderwijs, mijn creativiteit, gedrevenheid en enthousiasme.
Als coach heb ik diverse onderwijsgroepen begeleid. Door op deze manier kennis te maken met leerkrachten heb ik inzicht gekregen in de dilemma’s die leerkrachten in het onderwijs tegenkomen. Daarnaast vormt mijn kennis van de klas als voormalig leerkracht in combinatie met mijn management ervaring een belangrijke basis binnen mijn werk als coach, trainer, lerarenopleider en onderwijsbegeleider’.

Michèl is aangesloten bij de Beroepsvereniging voor School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Daarnaast is hij geregistreerd Velon Lerarenopleider en levert hij een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van deze beroepsgroep binnen de Vereniging Lerarenopleiders Nederland (VELON).
velon.nl svib.info