Life Academy header-logo

Coaching tools

Binnen ons werk hanteren we verschillende Life Tools, of methodieken die we kunnen inzetten en combineren afhankelijk van de coachings- of trainingsvraag.

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)

Vormt de basis van onze communicatie en biedt een verzameling krachtige technieken waarmee de kwaliteit van onze communicatie verbetert en het gedragsrepertoire vergroot wordt. Een belangrijk uitgangspunt is dat er altijd een andere keuze is, er meer wegen zijn die naar Rome leiden. Je beschikt zelf over krachtige hulpbronnen die het mogelijk maken je in de gewenste richting te ontwikkelen. Je hoeft alleen te leren hoe die in te zetten in verschillende situaties.
Michèl de Vries heeft zijn NLP Master Coach opleiding gevolgd in Nijmegen waar hij de training volgde van onder andere Tim Koldijk en Anita van Ostaden.

Neuro-Emotionele Integratie (NEI)

Is een relatief nieuwe methode om snel en effectief emotionele blokkades, belemmerende gedragspatronen en onbewuste sabotages op te sporen en los te laten.
Michèl volgde de opleiding tot NEI coach bij MDG, het opleidingsinstituut opgericht door Roy Martina, arts en grondlegger van de NEI methodiek. Roy is zijn persoonlijke inspirator op het gebied van vitaliteit.

Oplossingsgericht coachen

Werkt vanuit het hier en nu, gericht op een gewenste toekomst, met de oplossing als doel. De leerkracht of leerling kent tenslotte zijn eigen situatie het beste. Hij/zij komt zo tot een realistische en goed werkende oplossing.

Video Interactie Begeleiding (VIB)

Staat voor zelfinzicht via het beeld door goede voorbeelden te analyseren. Zo kom je tot haalbare en uitvoerbare alternatieven. Video coaching is een moderne methode die in veel opvoeding- zorg en onderwijssituaties gebruikt wordt. VIB is een sterk handelings- en resultaatgerichte methode.
Michèl is opgeleid door Drs. Christine Brons, psycholoog, filmer en mede oprichter maar bovenal pionier in Video Interactie Begeleiding. Michel de Vries is aangesloten bij de SVIB vereniging.

Mindfulness

Biedt de mogelijkheid om bewust aandacht te geven aan jezelf en alles om je heen. Het vraagt om meer te leven in het moment. Deze techniek helpt in het bewust worden en loslaten van automatismen/oordelen waardoor het mogelijk is meer innerlijke kalmte en rust te ervaren.

De TMA methode

TMA is een unieke methodiek, mede gebaseerd op de Big Five theorie, waarbij drijfveren in kaart worden gebracht. Als het ware worden de denkprocessen die ten grondslag liggen aan het persoonlijk gedrag in kaart gebracht. Zo vormt zich als het ware een ‘blauwdruk’ wat de start vormt van een traject.